Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec zakładowej organizacji związkowej

Komentarz szczegółowo omawia zakres obowiązków informacyjnych pracodawcy wobec zakładowej organizacji związkowej. Na centralnym planie pojawia się doprecyzowany (choć nadal daleki od doskonałości) art. 28 ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych – dalej u.z.z. – będący podstawowym źródłem obowiązków informacyjnych pracodawcy. W dalszej kolejności omówiono także obowiązki informacyjne wynikające z innych przepisów prawa pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?