Obowiązki informacyjne ciążące na podmiotach wypłacających odsetki - IFT - OpenLEX

Kłagisz Rafał, Krywan Tomasz, Obowiązki informacyjne ciążące na podmiotach wypłacających odsetki - IFT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Obowiązki informacyjne ciążące na podmiotach wypłacających odsetki - IFT

Na podmiotach wypłacających odsetki, w tym również zobowiązanych do poboru zryczałtowanego podatku od przychodu z tytułu uzyskiwanych przez nierezydentów odsetek, ciążą określone obowiązki informacyjne w tym zakresie. W zależności od rezydencji podatnika uzyskującego z tego tytułu przychód, płatnik zryczałtowanego podatku lub podmiot wypłacający wypełnia określony formularz podatkowy zawierający informację podatkową.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX