Obowiązki i uprawnienia pracowników służby bhp - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, Obowiązki i uprawnienia pracowników służby bhp

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki i uprawnienia pracowników służby bhp

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (służba bhp) jest wyspecjalizowaną i wyodrębnioną komórką w zakładzie pracy, której zadaniem jest nie tylko organizowania działalności profilaktycznej w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym oraz uzyskiwanie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również kontrolowanie wykonywania zadań i doradztwo pracodawcy w zakresie bhp. W poniższym opracowaniu postaram się przybliżyć ciekawy i ważny, w mojej ocenie, zawód pracownika służby bhp.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX