Obowiązki i uprawnienia pracodawców oraz pracowników związane z ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19 - OpenLEX

Jaroszewska-Ignatowska Iwona, Obowiązki i uprawnienia pracodawców oraz pracowników związane z ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Obowiązki i uprawnienia pracodawców oraz pracowników związane z ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19

Pracodawca może jednostronnie skierować pracownika do wykonywania pracy zdalnej a pracownik może otrzymać dodatkowy zasiłek, w razie opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Pracodawcy, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych mogą także skorzystać z tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX