Kusio-Szalak Iwona, Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora (kierownika finansowego) w sądzie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora (kierownika finansowego) w sądzie

W komentarzu poruszono zagadnienia dotyczące obowiązków i odpowiedzialności ciążącej na dyrektorze sądu apelacyjnego, sądu okręgowego, a także kierowniku finansowym sądu rejonowego. Wyjaśniono również w jaki sposób ustawodawca dokonał podziału kompetencji pomiędzy prezesem sądu a dyrektorem (kierownikiem finansowym) sądu - uwzględniając zmiany w przepisach w ostatnich latach, które miały zasadniczy wpływ na kształtowanie się pozycji przedstawicieli tych zawodów sądach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX