Gumola Mariusz, Postrzech Łukasz, Obowiązki formalne w przypadku pojazdów samochodowych spełniających wymogi konstrukcyjne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2023 r.
Autorzy:

Obowiązki formalne w przypadku pojazdów samochodowych spełniających wymogi konstrukcyjne

Nie zawsze podatnicy użytkujący w prowadzonej działalności pojazdy samochodowe są zobowiązani do prowadzenia ewidencji ich przebiegu. W przypadku pojazdów spełniających tzw. wymogi konstrukcyjne, prowadzenie ewidencji nie jest konieczne. Nie oznacza to jednak, że na tej grupie podatników nie ciążą żadne obowiązki formalne. Podejmując decyzję o wykorzystywaniu tego rodzaju samochodu warto dowiedzieć się na jakiego rodzaju trudności można napotkać.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX