Sieńko Agnieszka, Obowiązki dotyczące sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki dotyczące sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami

1.Wstęp

„Dentysta Cię szuka”. Tak wiele lat temu w polskich szkołach żartowano, kiedy zamiarem wypowiadającego takie zdanie było wystraszenie koleżanki czy kolegi wizytą w szkolnym gabinecie dentystycznym wyposażonym w unit napędzany paskiem klinowym. Nie jest zamiarem autorki „straszyć”, zresztą nie ma czym. Dzisiejsze unity i same procedury medyczne są zupełnie inne. Zamiarem autorki jest ukazać, jak bardzo przed wieloma laty opieka medyczna wrosła w krajobraz szkoły jako instytucji opieki nad młodymi pokoleniami. W szkole był dentysta, lekarz i higienistka. Szkoła dbała o podstawową opiekę medyczną, wykonywała szczepienia z kalendarza szczepień obowiązkowych. Szkoła była gotowa na wszelkie nagłe sytuacje zdrowotne. Przez wiele lat ten system się zatracił. Ustawodawca właśnie system ten przywraca.

2.Zakres przedmiotowy

Opracowanie komentuje postanowienia ustawyz 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami – dalej u.o.z.u. Jak wskazuje tekst uzasadnienia projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, VIII...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX