Obowiązki depozytariusza funduszu inwestycyjnego wynikające z umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego - OpenLEX

Granicki Artur, Mordaka Katarzyna, Sałagan Miłosz, Obowiązki depozytariusza funduszu inwestycyjnego wynikające z umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Obowiązki depozytariusza funduszu inwestycyjnego wynikające z umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego

Komentarz praktyczny ma na celu przybliżenie całokształtu obowiązków banku pełniącego funkcję depozytariusza funduszu inwestycyjnego, wynikające z umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX