Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji. Zakres instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy obejmuje m.in. podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Niniejszy komentarz prezentuje obowiązki, jakie w związku z ustawą ciążą na biurach rachunkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?