Kapica Wojciech, Obowiązki banków w zakresie szczególnych środków ograniczających na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki banków w zakresie szczególnych środków ograniczających na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014

W komentarzu praktycznym autor podsumowuje obowiązki banków wynikające ze stosowania szczególnych środków ograniczających zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz dobrymi praktykami w zakresie skutecznego wprowadzania w życie środków ograniczających wydanymi przez Komisję Europejską.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX