Obowiązki adwokatów i radców prawnych w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych - OpenLEX

Skorupka Agnieszka, Obowiązki adwokatów i radców prawnych w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki adwokatów i radców prawnych w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych

Ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych weszła w życie w dniu 5.10.2021 r., ale część jej przepisów miała wejść w życie w terminach późniejszych. Z punktu widzenia adwokata i radcy prawnego najważniejszym terminem – do niedawna – był dzień 5.7.2022 r., gdyż z tym dniem miały wejść w życie przepisy ustawy obligujące profesjonalnych pełnomocników, a także przedsiębiorców wpisanych do KRS, do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych i przyporządkowania do niego skrzynki doręczeń. Na skutek zmiany art. 155 u.d.e. obowiązek ten został odroczony na bliżej nieokreślony termin – nie później jednak niż 1.1.2024 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX