Skorupka Agnieszka, Obowiązki adwokatów i radców prawnych w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki adwokatów i radców prawnych w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych

Ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych weszła w życie co do zasady w dniu 5.10.2021 r., ale część jej przepisów wejdzie w życie w terminach późniejszych. Z punktu widzenia adwokata i radcy prawnego najważniejszym terminem jest dzień 5.7.2022 r., gdyż z tym dniem wejdą w życie przepisy ustawy obligujące profesjonalnych pełnomocników, a także przedsiębiorców wpisanych do KRS, do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych i przyporządkowania do niego skrzynki doręczeń. Adres do doręczeń elektronicznych będzie wpisany do nowego rejestru publicznego – bazy adresów elektronicznych.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access