Dawidziuk Mirosław, Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatników CIT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatników CIT

Podatnicy CIT nie wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek przekazania sprawozdania finansowego, sprawozdania z badania (jeżeli spółka ma obowiązek złożenia takiego dokumentu) oraz odpisu uchwały zatwierdzającej to sprawozdanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Powinno to nastąpić w terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Natomiast podatnicy wpisani do KRS składają sprawozdanie do tego rejestru, skad jest przekazywane do Szefa KAS.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX