Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązek zachowania trzeźwości przez telepracownika oraz uprawnienia pracodawcy w tym zakresie

Wykonywanie pracy zdalnej w prywatnym domu czy mieszkaniu nie oznacza, iż zatrudniony może odstąpić od stosowania obowiązujących zasad w zakresie organizacji i bezpieczeństwa pracy. Telepracownik, podobnie jak osoby wykonujące pracę w siedzibie pracodawcy, ma obowiązek stosować się do przepisów i zasad bhp. Jest on również objęty zasadą trzeźwości w miejscu i czasie pracy, mającą istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy. Pracodawca, który ma uzasadnione przypuszczenie, że telepracownik naruszył powyższą zasadę, powinien wyjaśnić kwestię dyspozycji pracownika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?