Obowiązek zachowania trzeźwości przez telepracownika oraz uprawnienia pracodawcy w tym zakresie - OpenLEX

Kryczka Sebastian, Obowiązek zachowania trzeźwości przez telepracownika oraz uprawnienia pracodawcy w tym zakresie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązek zachowania trzeźwości przez telepracownika oraz uprawnienia pracodawcy w tym zakresie

Wykonywanie pracy zdalnej w prywatnym domu czy mieszkaniu nie oznacza, iż zatrudniony może odstąpić od stosowania obowiązujących zasad w zakresie organizacji i bezpieczeństwa pracy. Telepracownik, podobnie jak osoby wykonujące pracę w siedzibie pracodawcy, ma obowiązek stosować się do przepisów i zasad bhp. Jest on również objęty zasadą trzeźwości w miejscu i czasie pracy, mającą istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy. Pracodawca, który ma uzasadnione przypuszczenie, że telepracownik naruszył powyższą zasadę, powinien wyjaśnić kwestię dyspozycji pracownika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX