Bereszko Wojciech, Obowiązek udostępnienia informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor:

Obowiązek udostępnienia informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

W komentarzu poruszono kwestie związane ze stosowaniem przepisów odnoszących się do szeroko rozumianej jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W szczególności odniesiono się do kwestii właściwej interpretacji terminów, w jakich na zamawiającym ciąży obowiązek udostępnienia poszczególnych kategorii informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX