Wlaźlak Katarzyna, Obowiązek uchwalania programów rozwoju

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Nieaktualny
Autor:

Obowiązek uchwalania programów rozwoju

Nowelizacją z 2014 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dodane zostały przepisy o programach rozwoju, które poszerzyły i tak już obszerny ustawowy katalog różnych aktów planowania typu strategie i programy. Wprawdzie programy rozwoju były uprzednio przyjmowane przez samorząd województwa, ale novum stanowi wyraźne upoważnienie jednostek samorządu lokalnego (gmin, powiatów) do opracowania tych programów. Kwestia braku możliwości odstąpienia od uchwalenia samorządowych programów rozwoju nasuwa wiele wątpliwości w odniesieniu do zasadności tego rozwiązania. Powstają one zarówno w kontekście ograniczonych różnymi barierami możliwości realizacji uchwał w sprawie programów, jak i w aspekcie braku prawnych konsekwencji związanych z zarzucaniem obowiązku uchwalania programów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy