Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego - OpenLEX

Olińska Anna, Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 22 maja 2014 r.
Autor:

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego

Opracowanie przedstawia obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. W artykule omówiono zasady odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz zasadę odprowadzania składki zdrowotnej od każdego źródła przychodu. Opisano także postępowanie w przypadku zbiegu tytułów do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym oraz przesłanki braku obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Wskazano również podmioty, na których spoczywa obowiązek odprowadzenia składek, ich obliczenia i rozliczenia oraz kontrolę opłacania składek i zwrot nadpłaconych składek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX