Szłyk Katarzyna, Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki - zagadnienia ustrojowe i praktyka

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 lutego 2017 r.
Autor:

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki - zagadnienia ustrojowe i praktyka

Niniejsze opracowanie stanowi syntetyczne wyjaśnienie zagadnień obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w aspekcie ustrojowym oraz praktycznym. Komentarz omawia konstytucyjny obowiązek nauki dzieci w wieku 6-18 lat oraz obowiązki organów prowadzących szkół i rodziców w zakresie ich realizacji. Praktyczny kontekst opracowania uwzględnia poglądy orzecznictwa sądów polskich oraz problemy prawne jakie pojawiają na gruncie stosowania przepisów prawa oświatowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX