Lisowski Krzysztof, Obowiązek przedkładania zaświadczeń z KRK przez nauczycieli zatrudnionych przed 2008 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 września 2018 r.
Autor:

Obowiązek przedkładania zaświadczeń z KRK przez nauczycieli zatrudnionych przed 2008 r.

Komentarz wyjaśnia zasady realizacji obowiązku przedkładania informacji o niekaralności z KRK przez nauczycieli zatrudnianych przed dniem obowiązywania nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, która obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2008 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX