Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi - OpenLEX

Kamińska Agata, Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi

Przeciwdziałanie mobbingowi stanowi obowiązek pracodawcy wynikający z samego faktu zawarcia z pracownikiem umowy o pracę. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi nie musi zostać wprost wyartykułowany w postanowieniach umowy o pracę, aby mieć charakter obowiązku kontraktowego (umownego). Jest to istotna różnica w porównaniu z innymi umowami cywilnymi, która decyduje o szczególnych cechach stosunku pracy. Z chwilą podpisania umowy o pracę pracodawca zobowiązuje się wobec konkretnego pracownika do podejmowania czynności o charakterze antymobbingowym. Jeżeli pracodawca nie wypełni tego obowiązku odpowiada jak dłużnik, który naruszył postanowienia umowne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?