Obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej - OpenLEX

Sieńko Agnieszka, Obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej

1.Wstęp

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) to konieczność cywilizacyjna i technologiczna. Jeśli spojrzeć na problematykę dokumentacji medycznej jako tzw. niemego świadka zrealizowanych procedur medycznych i wypełniania w ich toku wszelkich wymagań formalnych, to należy stwierdzić, że elektroniczna dokumentacja medyczna sprzyja także wzrostowi bezpieczeństwa, zarówno pacjentów, jak i osób udzielających świadczeń zdrowotnych. Co ma wspólnego bezpieczeństwo terapii z digitalizacją dokumentów medycznych? Po pierwsze, dokumentacja cyfrowa wiąże się z niezwłoczną wymianą informacji oraz niezawodnym dotarciem do repozytorium, a w nim do zbioru. Z drugiej zaś strony dokument sporządzany cyfrowo jest po prostu czytelny. Dokumentacja medyczna to jeden z tzw. krytycznych obszarów procesu udzielania świadczenia zdrowotnego. To z powodu niedostatków dokumentacji popełnianych jest wiele błędów. Natomiast braki w dostępie do dokumentacji z innych podmiotów leczących tego samego pacjenta nadmiernie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX