Kołakowska Karolina, Obowiązek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w kontekście szczepień ochronnych, a prawo pracownika do odmowy poddania się szczepieniu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 20 lutego 2023 r.
Autor:

Obowiązek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w kontekście szczepień ochronnych, a prawo pracownika do odmowy poddania się szczepieniu

Komentarz poddaje analizie związek i wzajemną relację pomiędzy zobowiązaniem pracodawcy do ochrony życia i zdrowia pracowników, w tym poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, i obowiązkiem pracownika przestrzegania przepisów prawa z zakresu bhp w kontekście poddawania się szczepieniom ochronnym. Komentarz przygotowano z myślą o pracodawcach – podmiotach wykonujących działalność leczniczą, u których ryzyko zakażenia lub zarażenia chorobą jest wyższe niż w innych zakładach pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX