Rychter Renata Alicja, Obowiązek posiadania świadectwa kierowcy przez obywateli państw nieunijnych zatrudnianych przez polskich przewoźników drogowych w celu wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych na terenie UE

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autor:

Obowiązek posiadania świadectwa kierowcy przez obywateli państw nieunijnych zatrudnianych przez polskich przewoźników drogowych w celu wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych na terenie UE

Jednym z dwóch zasadniczych warunków wykonywania międzynarodowego transportu drogowego rzeczy w Unii Europejskiej, obok konieczności legitymowania się licencją wspólnotową, jest obowiązek posiadania świadectwa kierowcy w przypadku wykonywania przejazdu pojazdem przez kierowcę z tzw. państwa trzeciego. Świadectwo kierowcy, które ma umożliwić legalne zatrudnienie kierowców spoza Unii Europejskiej, stanowi instrument prawny służący możliwości korzystania z przepływu pracowników z państw niebędących członkami UE. Swoboda przepływu pracowników powoduje, że z uwagi na niewystarczającą liczbę polskich kierowców, polscy przewoźnicy drogowi coraz częściej zatrudniają kierowców np. z Ukrainy czy Białorusi. Jakie warunki musi spełnić obywatel państwa spoza Unii Europejskiej, by uzyskać świadectwo kierowcy i wykonywać przejazdy w ramach międzynarodowych przewozów drogowych na terenie wspólnoty? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie świadectwa kierowcy i gdzie należy go złożyć? Jaki jest okres ważności świadectwa? Jakie są konsekwencje wykonywania przewozu międzynarodowego bez wymaganego świadectwa? Przedmiotowy komentarz stanowi instruktarz w sprawie ubiegania się o wydanie świadectwa kierowcy, wskazując jednocześnie na rodzaje sankcji za niedopełnienie obowiązku posiadania tego dokumentu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX