Kłos Piotr, Obowiązek podatkowy w VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązek podatkowy w VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT)

Od dnia 1 maja 2004 r., czyli od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zmieniły się zasady handlu z krajami Unii Europejskiej (również z krajami przyjętymi do UE w tym samym czasie co Polska). W miejsce eksportu mamy wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, a w miejsce importu – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem. Pojęcia eksportu i importu są zarezerwowane wyłącznie dla transakcji z podmiotami z krajów trzecich, tzn. z krajów nienależących do Unii Europejskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX