Obowiązek podatkowy w podatku rolnym - OpenLEX

Wojtowicz-Janicka Katarzyna, Obowiązek podatkowy w podatku rolnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym

Podmioty dysponujące gruntami na podstawie określonych tytułów prawnych bądź niekiedy nawet i bez tytułu prawnego powinny pamiętać, że władztwo nad nieruchomościami gruntowymi wiąże się z wystąpieniem obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości bądź w podatku rolnym. Mając na uwadze, że między zakresem opodatkowania podatkiem od nieruchomości i podatkiem rolnym zachodzi relacja wykluczania, niniejsze rozważania mają na celu przedstawienie zasad powstawania obowiązku podatkowego w podatku rolnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX