Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2005 r.
Autor:

Obowiązek podatkowy oraz termin płatności w podatku od czynności cywilnoprawnych

Ireneusz Krawczyk

Obowiązek podatkowy oraz termin płatności w podatku od czynności cywilnoprawnych

1. Wprowadzenie

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - u.p.c.c., zastąpiła z dniem 1 stycznia 2001 r. ustawę z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej w części dotyczącej opodatkowania odpłatnego nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze czynności cywilnoprawnych. "Opodatkowanie" czynności organów administracji związanych z szeroko rozumianym postępowaniem administracyjnym oraz niektórych dokumentów zostało uregulowane w nowej ustawie o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r..

2. Pojęcie obowiązku podatkowego

Ogólna definicja obowiązku podatkowego została zamieszczona w ustawiez dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - o.p. Z definicji tej wynika, że obowiązek podatkowy jest nieskonkretyzowaną powinnością poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie. Z samego faktu powstania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?