Obowiązek oceny zdolności kredytowej w ustawie o kredycie konsumenckim - OpenLEX

Białek Tadeusz, Obowiązek oceny zdolności kredytowej w ustawie o kredycie konsumenckim

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązek oceny zdolności kredytowej w ustawie o kredycie konsumenckim

Ustawa o kredycie konsumenckim, implementująca dyrektywę 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki, określa obowiązek oceny zdolności kredytowej jako jeden z ważniejszych obowiązków spoczywających na kredytodawcy konsumenckim i stanowi wyraz sformułowanego w trakcie procesu legislacyjnego w UE postulatu responsible lending & borrowing, czyli odpowiedzialnego kredytowania i pożyczania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX