Kozik Patrycja, Obowiązek dokumentacyjny w świetle zasady rozliczalności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązek dokumentacyjny w świetle zasady rozliczalności

1.Obowiązek dokumentacyjny – wprowadzenie

Zgodnie z zasadą rozliczalności wyrażoną w art. 5 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów wskazanych w art. 5 ust. 1 RODO (zasad dotyczących przetwarzania danych) i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”). Na gruncie wskazanej zasady nie wystarczy zatem, aby administrator przestrzegał przepisów RODO, ale powinien także w należyty sposób dokumentować ich przestrzeganie.

Rozporządzenie ogólne nie przesądza przy tym w wielu miejscach, jak administrator powinien realizować obowiązki z niego wynikające ani w jaki sposób należy wykazywać ich przestrzeganie. W art. 24 ust. 1RODO wskazane zostało, że w celu realizacji powyższego administrator ma...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX