Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązek badań lekarskich na koszt pracodawcy

Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 k.p.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?