Król Arkadiusz, Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami

Niniejszy komentarz analizuje zasady oraz tryb dochodzenia świadczeń alimentacyjnych między byłymi małżonkami. Wskazano sposób dochodzenia alimentów od byłego współmałżonka oraz podstawowe przesłanki ich zasądzenia. Jednocześnie wskazano podstawowe różnice gdy alimentów dochodzi małżonek niewinny, a pozwanym jest małżonek winny bądź niewinny w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Ze szczególnym uwzględnieniem omówiono dochodzenie alimentów przez małżonka opiekującego się po rozwodzie wspólnymi małoletnimi dziećmi. Wskazano również okoliczności wyłączające zasądzenie alimentów oraz sytuacje kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny między byłymi współmałżonkami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX