Zalasiński Adam, Obligatoryjność i fakultatywność procedury prejudycjalnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obligatoryjność i fakultatywność procedury prejudycjalnej

Komentarz dotyczy kwestii obligatoryjności i fakultatywności postępowania prejudycjalnego. Materia ta uregulowana jest w art. 267 TFUE. Mimo to w orzecznictwie TS sformułowano odstępstwa od zasad przewidzianych w Traktacie.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access