Rytel-Warzocha Anna, Obligatoryjne konsultacje społeczne dotyczące organizacji i ustroju jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem gminy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Aktualny
Autor:

Obligatoryjne konsultacje społeczne dotyczące organizacji i ustroju jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem gminy

W zakresie ustroju jednostek samorządu terytorialnego ustawodawca niejednokrotnie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych. Szczególne znaczenie ma to w gminach w przypadkach ich tworzenia czy zmian terytorialnych, jak i w jednostkach pomocniczych przy tworzeniu, przekształcaniu, znoszeniu oraz nadawaniu i zmienianiu statutów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX