Masłowski Jarosław, Obliczanie terminów na gruncie przepisów prawa pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obliczanie terminów na gruncie przepisów prawa pracy

Prawo pracy to zbiór praw i obowiązków stron stosunku pracy. W bardzo wielu przypadkach, stosując obowiązujące regulacje, zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą wykazać się znajomością zasad obliczania terminów, które często warunkują nabycie poszczególnych uprawnień albo przesądzają o prawidłowym wypełnieniu obowiązków. Wydawać by się mogło, że dokonanie tych obliczeń nie powinno sprawiać trudności, gdyż teoretycznie każdy z nas wie, jak rozumieć pojęcie tygodnia, miesiąca czy też roku. Jednak w praktyce okazuje się, że strony stosunku pracy miewają z tym poważne trudności. Ich podstawową przyczyną jest to, że pojęcia, których używamy w języku potocznym, nie zawsze mają takie samo znaczenie na gruncie przepisów prawa. Co więcej, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. – w niektórych przypadkach ustawodawca wskazał, jakimi zasadami należy kierować się przy obliczaniu danego terminu, a w innych nie. Skutkuje to koniecznością stosowania w tym zakresie nie tylko regulacji kodeksu pracy, ale także regulacji ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – dalej k.c. Nie bez znaczenia pozostają też w tym zakresie interpretacje prezentowane w piśmiennictwie oraz orzecznictwie sądowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX