Obliczanie podatku należnego od odpłatnego zbycia nieruchomości i praw - OpenLEX

Głębicka Edyta, Obliczanie podatku należnego od odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obliczanie podatku należnego od odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Podstawą obliczenia podatku, należnego w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów, jest dochód, czyli zysk uzyskany na transakcji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX