Obliczanie kwoty podatku należnego na podstawie struktury zakupów - OpenLEX

Matusiakiewicz Łukasz, Obliczanie kwoty podatku należnego na podstawie struktury zakupów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obliczanie kwoty podatku należnego na podstawie struktury zakupów

W art. 84–85 u.p.t.u. wprowadzono instytucję uproszczonej metody rozliczania podatku należnego, tj. na podstawie struktury zakupów. Komentarz omawia zagadnienia zakresu podmiotowego i przedmiotowego tego systemu rozliczeń, istotę metody (wraz z przytoczeniem praktycznych przykładów obliczeń), jak również podejmuje kwestię braku prawa do wykorzystania instytucji z art. 84–85 u.p.t.u. do czynności stanowiących nadużycie bądź obejście prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX