Obliczanie kapitału początkowego - OpenLEX

Grzelińska Joanna, Obliczanie kapitału początkowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 29 maja 2021 r.
Autor:

Obliczanie kapitału początkowego

Kapitał początkowy obliczany jest dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy przed 1 stycznia 1999 r. opłacali składki na ubezpieczenia społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek. W celu obliczenia kapitału początkowego niezbędne jest złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi okresy składkowe i nieskładkowe przebyte przed 1999 r. Konieczne jest również złożenie dokumentów potwierdzających wysokość osiągniętych w tym okresie zarobków, które będą podstawą do obliczenia kapitału początkowego. Kapitał początkowy ewidencjonowany jest na koncie ubezpieczonego i podlega waloryzacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX