Gontarski Waldemar, Obiektywna gospodarcza niemożliwość świadczenia po wybuchu pandemii

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Obiektywna gospodarcza niemożliwość świadczenia po wybuchu pandemii

Publikacja zawiera objaśnienia do wybranych przepisów ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz do ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny – dalej k.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX