Jerzy Janusz, Obieg fosforu w wodach powierzchniowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obieg fosforu w wodach powierzchniowych

Komentarz zawiera analizę zjawisk stanowiących podstawę technologii bioremediacji możliwych do stosowania w procesach rekultywacji zbiorników wody stojącej. Zjawiska te zachodzą w każdej wodzie powierzchniowej i chociaż, sterowane naturalnymi procesami energetycznymi granicy faz woda – powietrze oraz hydrodynamiki wód toniowych, nie mogą decydować o poziomie czystości wód, są czynnikiem decydującym o możliwościach produkcyjnych akwenu oraz o stanie jego czystości.

Człowiek jako sprawca zakłócenia równowagi przyrodniczej w wodach powierzchniowych musi we własnym dobrze rozumianym interesie odnieść się do istniejącego stanu rzeczy i odwrócić bieg zdarzeń w drodze wprowadzenia do praktyki technologii bazujących m. in. na podstawach przedstawionych w niniejszym tekście.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX