Habryn-Chojnacka Ewa, Obciążenie stron kosztami postępowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obciążenie stron kosztami postępowania

Komentarz przedstawia zasady obciążania stron kosztami przeprowadzonego postępowania. Autorka omawia sytuacje rozkładu kosztów postępowania procesowego i nieprocesowego. Komentarz prezentuje wyjątki od zasad zasądzania kosztów, a także opisuje przesłanki, jakie powinny być spełnione, aby sąd przyznał zwrot kosztów postępowania oraz konsekwencje niezachowania tych przesłanek. Autorka omawia również przypadki częściowego obciążania stron kosztami postępowania oraz solidarny obowiązek zwrotu kosztów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX