Gumularz Mirosław, Nowy wykaz operacji wymagających oceny skutków – co się zmieniło?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Nowy wykaz operacji wymagających oceny skutków – co się zmieniło?

8 lipca 2019 r. w Monitorze Polskim został ogłoszony komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony - dalej: wykaz. Jak wskazuje Prezes UODO na swojej stronie internetowej wykaz ten został zaktualizowany po uwzględnieniu opinii wydanej przez Europejską Radę Ochrony Danych i obejmuje również czynności przetwarzania związane z oferowaniem towarów lub usług osobom, których dane dotyczą, lub z monitorowaniem ich zachowania w kilku państwach członkowskich lub mogące znacznie wpłynąć na swobodny przepływ danych osobowych w Unii Europejskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX