Nowy system dokumentów strategicznych i programowych w JST dotyczących polityki rozwoju - OpenLEX

Wlaźlak Katarzyna, Nowy system dokumentów strategicznych i programowych w JST dotyczących polityki rozwoju

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Nowy system dokumentów strategicznych i programowych w JST dotyczących polityki rozwoju

Komentarz jest poświęcony obowiązującemu od 13.11.2020 r. zmodyfikowanemu systemowi dokumentów strategicznych i programowych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących polityki rozwoju. Poszerzony został katalog podmiotów tworzących strategie i programy po stronie samorządowej oraz powstały nowe postaci tych aktów. Zwiększył się również zakres udziału jednostek samorządu terytorialnego w procedurach planowania – samorządowego i rządowego, poprzez instytucje uzgadniania, konsultowania i opiniowania. Wszystkie te zmiany analizowane są z punktu widzenia przydatności dla współczesnej polityki rozwoju.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX