Nowy model postępowania zażaleniowego ze szczególnym uwzględnieniem zażalenia poziomego – problemy praktyczne - OpenLEX

Biała Monika, Nowy model postępowania zażaleniowego ze szczególnym uwzględnieniem zażalenia poziomego – problemy praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Nowy model postępowania zażaleniowego ze szczególnym uwzględnieniem zażalenia poziomego – problemy praktyczne

Nowelizacja z 4 lipca 2019 r. wprowadziła do Kodeksu Postępowania Cywilnego nowy model postępowania zażaleniowego. Rozpoznawaniu kwestii incydentalnych przez inny skład sądu tej samej instancji (tzw. „zażalenie poziome”) nadano rangę zasady, od której odstępstwo odnosi się tylko do „postanowień w taki czy inny sposób kończących postępowanie lub przerywających bieg postępowania w danym sądzie”. Rola zażalenia klasycznego została zatem zmarginalizowana. Mechanizm, w którym rolę organu kontrolującego pełni inny skład tego samego sądu, można określić mianem zaskarżenia poziomego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX