Kościuk Agata, Nowy katalog kar za przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Nowy katalog kar za przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku

1.09.2022 r. weszła w życie ustawa z 22.07.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej – dalej u.z.u. Komentarz praktyczny omawia zmiany w zakresie kar za przestępstwa oraz wykroczenia przeciwko środowisku i skutki ich wymierzenia, nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, a także wprowadzone na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej uprawnienia inspektorów ochrony środowiska.

Opracowanie jest skierowane do organów administracji publicznej, w tym odpowiedzialnych za kontrolę przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz ich stosowanie. Ponadto ze względu na fakt, że większość omawianych w komentarzu czynów może zostać popełniona przez dowolny podmiot (w tym przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej), opracowanie może być przydatne dla każdego, kto chce uaktualnić wiedzę na temat sankcji za naruszenie przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX