Paszkowski Artur, Nowelizacja z dnia 11 października 2013 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Nowelizacja z dnia 11 października 2013 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Komentarz omawia zmiany jakie wprowadziła nowelizacja z dnia 11 października 2013 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Autor zwraca uwagę między innymi na nową procedurę odwoławczą od rozstrzygnięć postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, możliwość wydłużania okresu obowiązywania wskazanych wyżej umów, a także przybliża nowe zasady jawności ofert i umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX