Skibińska Małgorzata, Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 stycznia 2013 r.
Autor:

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koncentruje się na wzmocnieniu uprawnień kontrolnych Prezesa Zarządu PFRON, podwyższeniu wymagań wiążących się z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, wprowadzeniu odpowiedzialności za wykroczenia z tytułu naruszenia przepisów nowelizowanej ustawy, zmianie wysokości podstawy wyliczania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. W wyniku wprowadzonych zmian pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne będą otrzymywali wyższe wsparcie finansowe ale też zostanie uszczelniony system wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX