Nagórek Marcin, Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu

Przepisy nowelizowanej ustawy z 14.10.2021 r. zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie w ostatnim kwartale roku 202 wynikały z potrzeby przedłużenia obowiązującego systemu korekcyjno-wyrównawczego (zasady ustalania wpłat do budżetu państwa i ich podział w odniesieniu do samorządów województw) na lata 2015-2024, aby zapewnić finansowanie większości województw z części regionalnej subwencji ogólnej (poprzednie przepisy obowiązywały tylko do 31.12.2021 r.). Brak regulacji w tym zakresie oznaczałby, że samorządy województw nie otrzymałyby w 2022 r. i kolejnych latach części regionalnej subwencji ogólnej, pochodzącej z wpłat, gdyż nie byłoby podstawy prawnej do ustalania zarówno wpłat, jak i subwencji. Pozbawiłoby to większość województw istotnej części dochodów, zapewniających realizację zadań publicznych. Co uległo istotnym zmianom - przytaj w komentarzu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX