Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu

Do prac Sejmu 18.07.2019 r. trafił projekt nowelizacji ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dalej u.d.j.s.t. Nowelizacja ma uregulować zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposób ich podziału. Zmiana przepisów w tym zakresie była podyktowana tym, że obowiązujące przepisy z 2003 r., regulujące tę kwestię, tracą moc 31.12.2019 r. Proponowane zmiany są konieczne, by samorządy mogły otrzymywać subwencje z budżetu państwa do czasu przygotowania przez resort finansów „nowego systemu korekcyjno-wyrównawczego” dla jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?