Nowelizacja rekomendacji S - wyzwanie regulacyjne dla banków - OpenLEX

Serzysko Agnieszka, Nowelizacja rekomendacji S - wyzwanie regulacyjne dla banków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Nowelizacja rekomendacji S - wyzwanie regulacyjne dla banków

Autorka poniższego komentarza omówiła uaktualnioną Rekomendację S, do której postanowień banki miały obowiązek przystosować się do 31.12.2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego kształtem zmienionej Rekomendacji S wpływa w dużym stopniu na rynek kredytów hipotecznych, także w kontekście stanowiska KNF z 7.03.2022 r. mającego na celu ograniczenie poziomu ryzyka kredytowego. W związku z tym rola zarządu i rady nadzorczej, kwestia oceny zdolności kredytowej, przebieg procesu kredytowego, wskaźniki finansowe LTV oraz DstI, testy warunków skrajnych, limity wewnętrzne na ryzyko, zabezpieczenia oraz ich monitoring i raportowanie, dodatkowo w obliczu niesłabnącego apetytu na finansowanie w obliczu pandemii COVID-19, mają kluczowe znaczenie dla całego systemu finansowego w Polsce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX