Nowelizacja kodeksu pracy - praca zdalna i badanie trzeźwości pracowników - OpenLEX

Baranowska Izabela, Nowelizacja kodeksu pracy - praca zdalna i badanie trzeźwości pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Nowelizacja kodeksu pracy - praca zdalna i badanie trzeźwości pracowników

W dniu 13 stycznia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą kodeks pracy, regulującą pracę zdalną oraz kontrolę trzeźwości pracowników. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta. Przewiduje ona m.in., że pracodawca nadal będzie miał możliwość (np. z powodu siły wyższej) polecenia pracy zdalnej. Pracownik natomiast będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o pracę zdalną. W niektórych sytuacjach pracodawca będzie zobowiązany do uwzględnienia wniosku pracownika. Pracodawca zyska ponadto prawo do kontrolowania trzeźwości pracowników. Co dokładnie się zmieni?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX