Nowelizacja k.p.c. z 2019 r w praktyce i w świetle pytań prawnych do SN - OpenLEX

Błotnicki Tomasz, Nowelizacja k.p.c. z 2019 r w praktyce i w świetle pytań prawnych do SN

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Nowelizacja k.p.c. z 2019 r w praktyce i w świetle pytań prawnych do SN

W niniejszej publikacji przedstawiono najważniejsze zmiany wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w kontekście powstałych trudności na tle stosowania przepisów i pytań prawnych kierowanych do Sądu Najwyższego. Z uwagi na ograniczone ramy wydawnicze, w komentarzu ujęto tylko wybrane zmiany dot. przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX