Tuleja Piotr, Nowelizacja k.p.a. dotycząca reprywatyzacji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Nowelizacja k.p.a. dotycząca reprywatyzacji

Nowelizacja art. 156 i art. 158 § 3 k.p.a. wymaga analizy w kontekście wykonania wyroku TK z 12 maja 2015 r., sygn. P 46/13. W komentarzu przedstawione zostały podstawowe racje, którymi kierował się Trybunał stwierdzając niekonstytucyjność art. 156 § 2 k.p.a., wpływ wyroku TK na orzecznictwo sądów administracyjnych oraz zasygnalizowane w wyroku kierunki zmian ustawodawczych. Na tym tle przedstawiona jest treść nowelizacji k.p.a. z 11 sierpnia 2021 r. Analizie poddana została zmiana treści normatywnej art. 156 i art. 158 § 3 k.p.a. oraz wprowadzone reguły intertemporalne dotyczące postępowań w sprawie stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych. Komentarz obejmuje również odpowiedź na pytanie o zakres i sposób wykonania przez nowelizację wyroku TK z 12 maja 2015 r., sygn. P 46/13. Komentarz odnosi się też do wątpliwości konstytucyjnych, które wywołuje nowelizacja k.p.a. w przedmiocie reprywatyzacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX