Kostrzewa Piotr, Nowe zasady zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor:

Nowe zasady zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

W dniu 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jedną z istotnych kwestii, która została uregulowana w ustawie jest sprawa zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny i związanego z tym ich prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W tym zakresie wprowadzonych zostało szereg nowych zasad, które powinny być znane zarówno osobom ubezpieczonym, jak i płatnikom składek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX